Ansatte

Frøet

Alice Dyskeland Næstby

Stilling: Barnehagelærer
410 44 754
alice@nyvoll-barnehage.no

Ferdig utdannet barnehagelærer juni 2019. Vi ble kjent med Alice når hun var student og hadde praksis hos oss. Hun begynte i januar 2019, og jobbet deltid frem til ferdig utdannelse. Nå har hun 100 % stilling.

Helene Westby

Stilling: Barnehagelærer
970 99 523
helenew@nyvoll-barnehage.no

Har jobbet i barnehagen siden 2003, men med pauser for å utdanne seg både som allmennlærer og som barnehagelærer. Har videreutdanning i drama. Bidrar som praksislærer for studenter som utdanner seg ved UiS.

Iren Hult

Stilling: Assistent

Begynte hos oss i 2014 etter å ha jobbet litt i barnehage fra før. Før hun fant ut at det var barnehage som var tingen jobbet hun flere år som konditor/baker.

Charlotte Norland

Stilling: Assistent

Kom til oss i april 2019, men har tidligere jobbet i barnehage i Stavanger og Sola et par år. Før det jobbet hun flere år i butikk.

Jonsokkoll

Annette Lavik

Stilling: Barnehagelærer
926 24 144
annette@nyvoll-barnehage.no

Var ferdig utdannet barnehagelærer i 2011, og har jobbet i Nyvoll siden 2012. I perioden 2018/2019 tok hun videreutdanning i språkarbeid i barnehage. Hun bidrar også som praksislærer for studenter fra UiS.

Sølvi Egeland Stoltenberg

Stilling: Barnehagelærer
911 75 698
solvi@nyvoll-barnehage.no

Har vært ansatt i barnehagen vår siden 2003, hadde ett pauseår og var tilbake igjen i 2005. Hun er utdannet barnehagelærer fra 2002. Har videreutdanning i PAPS. Hun tok i perioden 2017/2018 videreutdanning i veiledning og bidrar som praksislærer for studenter som studerer ved UiS.

Markus Linge Johnsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Begynte hos oss i januar 2019 og kom da fra en stilling i Stavanger kommune. Han har også jobbet i Bergen og på Østlandet. Er utdannet barne- og ungdomsarbeider.

Phikun Rattanapanya

Stilling: Assistent

Har jobbet hos oss siden 2011 og er barnehagens "gartner". Holder orden på grønnsakshage og blomster.

Lille persille

Christel Meling Johannessen

Stilling: Barnehagelærer
930 25 262
christel@nyvoll-barnehage.no

Har jobbet hos oss siden 2013 og kom da rett fra UiS som ferdig utdannet barnehagelærer. I perioden 2017/2018 tok hun videreutdanning i veiledning og hun bidrar som praksislærer for studenter som utdanner seg til barnehagelærer ved UiS.

Linda Hansen

Stilling: Barnepleier

Begynte hos oss i januar 2019 og har før det jobbet flere år i oljebransjen og restaurantbransje. Er utdannet barnepleier og kom tilbake til barnehageyrket når hun begynte hos oss.

Siren Lunde Figved

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har vært ansatt hos oss siden 2015. Begynte høsten 2019 på desentralisert barnehagelærerutdanning og skal derfor jobbe deltid de neste 4 årene. Jobber nå 50 %.

Malin Christine Laastad

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Begynte hos oss august 2018 og hadde før det jobbet et par år i barnehager i Stavanger kommune som lærling. Er utdannet barne- og ungdomsarbeider.

Adrian Frette Johansen

Stilling: Assistent
adrian_17@hotmail.no

Har jobbet hos oss siden september 2018. Har tidligere erfaring fra både barnehage og SFO i Sola kommune. Frem til januar skal han jobbe 50% på Lille persille og en dag i uken på Jonsokkoll.

Så rart

Ida Serine Hole Moss

Stilling: Ressurspedagog
464 19 474
holeida@gmail.com

Er utdannet sosionom og begynte hos oss januar 2018. Bidrar som fagperson i ledergruppen sammen med barnehagelærere.

Turid Torgersen

Stilling: Barnehagelærer
928 15 629
turid@nyvoll-barnehage.no

Har vært ansatt siden 2007 og var da ferdig utdannet barnehagelærer. Jobbet flere år både som dagmamma og i barnehage før hun tok utdannelsen ved UiS. Har videreutdanning i veiledning. Bidrar som praksislærer for studenter som utdanner seg til barnehagelærer ved UiS.

Hilde Knutsen

Stilling: Assistent

Ble ansatt som assistent i 2013 og hadde da jobbet flere år i butikk. Er i innspurten til å bli ferdig utdannet som barne- og ungdomsarbeider.

Aud Arem

Stilling: Assistent

Har jobbet hos oss siden 2014 og før det flere års erfaring fra andre barnehager i både Stavanger og Randaberg. Jobber 80%

Joachim Norgren

Stilling: Assistent

Har jobbet hos oss siden 2015 og er ansatt på topp av grunnbemanning. Joachim bidrar på de avdelingene som trenger hjelp og er dermed godt kjent på alle 4 avdelinger.

Andre ansatte

Gerd Grødem

Stilling: Kjøkkenassistent

Jobber i 70 % stilling på kjøkken og sørger for god mat til alle hver dag. Har vært hos oss siden 2007.

Helene Ravnås Vistnes

Stilling: Barnehagelærer
930 14 109
helenerv@nyvoll-barnehage.no

Har jobbet hos oss siden 2015 og var ferdig utdannet barnehagelærer samme år. Før utdannelse jobbet hun i barnehage som fagarbeider. Er i permisjon til januar 2020 og kommer tilbake i 40 % stilling våren 2020.

Silje Håvarstein

Stilling: Daglig leder
979 84 839
silje@nyvoll-barnehage.no

Har vært ansatt siden barnehagen ble startet i 2002. Har før det jobbet som pedagogisk leder i Sola kommune og i Bergen. Utdannet barnehagelærer fra 1993 og har gjennom årene tatt videreutdanning i barnevern, veiledning og implementeringsarbeid. Har i perioden 2017-2019 studert deltid på UiA og masterprogrammet strategisk ledelse/ Nasjonal styrerutdannelse.