Nye Nyvoll barnehage

Gjennom barnehageåret 2018/2019 har vi bygget ut barnehagen vår, utvidet med en avdeling til for barn i alderen 1 - 3 år og bygget ny administrasjon. Når vi starter barnehageåret høsten 2019 er vi i gang med det første året der vi har 2 småbarnsavdelinger og 2 storbarnsavdelinger.

Den viktigste grunnen for denne utvidelsen er å kunne tilby barnehageplasser i takt med etterspørsel. De fleste som søker barnehageplass er foreldre med 1 og 2 åringer. For å kunne sette sammen aldersadekvate barnegrupper, trenger vi å ha to grupper for den yngste aldersgruppen. På den måten rekrutterer vi selv til stor avdeling, og kan tilby god kvalitet for alle aldersgrupper. 

Barnehagen ble bygget i 2002, og siden da har krav til dokumentasjon og annet administrativt arbeid økt. Vi har lenge hatt behov for bedre fasiliteter med kontorplass til alle barnehagelærere, slik at vi kan tilby et godt faglig miljø for kompetente ansatte . 

Det er stor stas å være ferdig med utbyggingen, og kunne tilby gode fasiliteter for både barn og ansatte. 

De fire avdelingene våre har navn etter dikt fra Inger Hagerup: 

ny avdeling; Frøet har plass til 12 barn i alderen 1-3 år. Lille persille har også plass til 12 barn i alderen 1-3 år. Avdelingene Jonsokkoll og Så rart har plass til 20 barn i alderen 3 til 6 år.