Årsplan

Årsplan er ansattes arbeidsredskap og sikrer at vi følger de rammer som ligger i lovverk og Rammeplan for barnehager. Årsplan er godkjent i SU møte 17 september 2019. Du kan lese årsplanen vår ved å følge link under. Se også kalenderoversikt, der er alle merkedager for hele barnehageåret lagt inn. Der finner du planleggingsdager, foreldrearrangement, etc.