Samarbeidsutvalg og FAU

Samarbeidsutvalget skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene og består av like mange representanter fra begge grupper. Samarbeidsutvalgets medlemmer velges for 2 år om gangen i barnehagens årsmøte som avholdes mars/april hvert år. Foreldrerådet består av alle foreldre, og her velges en representant fra hver avdeling som utgjør barnehagens FAU. Se i vedlagte organisasjonskart hvordan barnehagens ulike råd er organisert.