Informasjon om barnehagen

Nyvoll barnehage SA ble bygget i 2002 som en privat barnehage med andelskapital og drives etter samme prinsipp fortsatt. Det betyr at foreldre som takker ja til en barnehageplass, blir medeiere i barnehagen og betaler en andel ved oppstart for sitt/sine barn.

I 2018 har vi startet en lenge etterlengtet utbygging som øker kapasiteten vår med 10 plasser. Når vi i 2019 åpner en ny avdeling som skal gi plass til barn i alderen 1 - 3 år, har vi tilsammen fire avdelinger. 

 

I januar 2019 tilbyr vi 10 nye småbarnsplasser.

Da kan vi gi et tilbud til flere barn i denne aldersgruppen, samtidig som vi ivaretar det å være en liten og oversiktlig barnehage der alle kjenner hverandre godt. 

 

Vi har siden januar 2015 drevet avdelinger med 2 barnehagelærere og 2 fagarbeidre/assistenter. Vi har et stabilt og godt personalteam og har et lavt sykefravær.