Vi har utvidet barnehagen

I mai 2019 er vi godt i gang med ny avdeling, og har nå plass til 24 barn under 3 år og 40 barn over 3 år. Vi har utvidet barnehagen vår, og økt med en avdeling. Nå har vi 4 avdelinger - to for de yngste og to for de eldste barna. Vi har flere nye kolleger og har fått en god start på endring i organisasjonen. Vi gleder oss over vår og gode dager - og gleder oss også til nytt barnehageår, og første året med 4 avdelinger og ny struktur.

Det har vært to viktige hovedmål i denne prosessen; 

1. Øke antall småbarnsplasser slik at vi kan tilby etter etterspørsel. Ved å opprette en ekstra småbarnsavdeling kan vi ta inn alle 1 og 2 åringer som står på våre ventelister, og vi kan tilrettelegge for mer aldersadekvate barnegrupper.

2. Skape bedre fasiliteter for ansatte slik at vi får gode kontorer, møtelokaler og garderober som følger dagens krav og standard. 

 

Nybygget vårt er døpt "Huset bortenfor" - etter dikt av Inger Hagerup. Det er i tråd med alle avdelingsnavn vi har.

Huset bortenfor inneholder kontorer og møterom, men også grupperom som kan brukes med barna.