Søke barnehageplass

Nyvoll barnehage SA er privat, men er en del av felles opptakssystem i Randaberg kommune. Barn som bor i kommunen har fortrinnsrett på plass. For barnehageåret 2019/2020 er alle plasser fylt opp.