FAU - Foreldrerådsutvalg

FAU består av en foreldrerepresentant fra hver avdeling. I følge barnehagelovens §4 skal hver barnehage ha et foreldreråd. Foreldrerådet skal få forelagt saker som er viktige for deres forhold til barnehagen og skal i slike saker bli hørt med sitt syn. Dersom foreldre har innspill til barnehagen kan disse fremmes via FAU representanter

For barnehageåret 2019/2020 er følgende representanter valgt inn i FAU: 

Frøet; Glenn Wersland (far til Sanna på Frøet og Tilda på Jonsokkoll)  glenn.wersland@gmail.com

mob. 941 70 642

Lille persille; Kristina Søyland Tunge (mor til Lotte på Lille persille) kristinasoyland@hotmail.com

mob.992 52 182

Jonsokkoll; Kristin Bringedal (mor til Elisabeth og Sindre på Jonsokkoll) Kristinbringedal@yahoo.com

mob. 975 69 476

Så rart; Kai Elstad Lien (Far til Sigurd på Så rart) kai_lien@hotmail.com mob.473 08 822