AKTIV, TRYGG OG UTFORSKENDE

Aktiv, trygg og utforskende er barnehagens visjon. Ansatte i barnehagen skal hver dag strekke seg etter å gi barna en spennende hverdag, der lek og læring går hånd i hånd med den viktige tryggheten. Barn må føle seg sett, forstått og trygge for å kunne lære og utvikle seg. Barnehagelærere har et stort og viktig ansvar for å ivareta dette.

For å lese mer om vårt faglige arbeid gå til Årsplan.