Nyhetsarkiv

  • Nye Nyvoll barnehage

    Gjennom barnehageåret 2018/2019 har vi bygget ut barnehagen vår, utvidet med en avdeling til for barn i alderen 1 - 3 år og bygget ny administrasjon.
    Når vi starter barnehageåret høsten 2019 er vi i gang med det første året der vi har 2 småbarnsavdelinger og 2 storbarnsavdelinger.

  • AKTIV, TRYGG OG UTFORSKENDE

    Aktiv, trygg og utforskende er barnehagens visjon. Ansatte i barnehagen skal hver dag strekke seg etter å gi barna en spennende hverdag, der lek og læring går hånd i hånd med den viktige tryggheten. Barn må føle seg sett, forstått og trygge for å kunne lære og utvikle seg. Barnehagelærere har et stort og viktig ansvar for å ivareta dette.