Vedtekter

Vedtekter for Nyvoll barnehage SA ble sist endret ved årsmøte april 2018 og i styremøte oktober 2018. Vedtekter legger rammer for barnehagens drift. Nyvoll barnehage SA er en andelsbarnehage drevet etter samvirkeloven.