Styret og samarbeidsutvalget

Barnehagen har både et styret og et samarbeidsutvalg som skal ivareta god drift og bidra til at både ansatte og foreldre kan medvirke.

 

Som privat barnehage med andelskapital blir foreldre medeiere i barnehagen når de takker ja til plass.
Det er en del av barnehagens drift å velge et styret som består av foreldre. Det gjøres ved årsmøte i mars/april hvert år. styret består av 3-6 foreldre som har medansvar for drift.
Styret avholder møter 4 til 6 ganger pr. år.
 
 
Samarbeidsutvalget skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene og består av like mange representanter fra begge grupper.
Samarbeidsutvalgets medlemmer velges for 2 år om gangen i barnehagens årsmøte som avholdes mars/april hvert år.

Her finner du organisasjonskart for de ulike rammer barnehagen driftes etter: 

Organisasjonskart for styret, SU, FAU

 

Styrets leder; Jan Otto Innvær 906 06 537

styremedlemmer; Elisabeth Klette, Kristoffer W. Moldekleiv, Tomas Mjelde Røsbak, Turid Torgersen

I samarbeidsutvalget sitter; 

Foreldrerepresentanter; Tomas Mjelde Røsbak og Kristoffer W. Moldekleiv. 

Ansatterepresentanter; Christel M. Johannessen og Turid Torgersen