Årsplan

Årsplan er ansattes arbeidsredskap og sikrer at vi følger de rammer som ligger i lovverk og Rammeplan for barnehager. Høsten 2020 starter vi barnehagedrift på gult nivå ihht smitteveileder og covid-19 pandemi. Konsekvens og begrensninger dette medfører er diskutert i SU og styret. Årsplan er godkjent i SU møte 27 august 2020

Du kan lese årsplanen vår ved å følge link under.
Se også kalenderoversikt, der er alle merkedager for hele barnehageåret lagt inn. Der finner du planleggingsdager, foreldrearrangement, etc. Alle foreldrearrangement er satt opp med forbehold. Det vil mest snansynlig lages alternative opplegg som gjør at vi kan følge råd fra FHI og gjeldende smittevernveileder. 

Årsplan 2020-2021

 

Kalender for bhg.året 20-21