Informasjon om barnehagen

Nyvoll barnehage SA ble bygget i 2002 som en privat barnehage med andelskapital og drives etter samme prinsipp fortsatt. Det betyr at foreldre som takker ja til en barnehageplass, blir medeiere i barnehagen og betaler en andel ved oppstart for sitt/sine barn.

Etter lang tids planlegging og byggearbeid åpnet vi januar 2019 en ny småbarnsavdeling og ansatte kunne ta i bruk nytt administrasjonsbygg. Det var en etterlengtet endring som har gitt oss bedre driftsrammer. 

Vi har nå 4 avdelinger og har i 2020 66 barn. Avdelingene har navn etter dikt fra Inger Hagerup. Norsk dikter som har gitt mange festlige og aktuelle dikt for barn. Hennes dikt brukes jevnlig i vår barnehage. 

Frøet og Lille persille har plass til 12 barn i alderen 1 til 3 år. Jonsokkoll og Så rart har plass til ca.20 barn i alderen 3 til 6 år. Gruppestørrelsene kan variere, men er alltid innenfor bemannings- og pedagognorm.

Vi har 19 fast ansatte og det jobber 2 barnehagelærere og 2 assistenter/fagarbeidere på hver avdeling. I tillegg har vi 70 % stilling på kjøkken og 1 fast ansatt på topp. God grunnbemanning og gode faglige ressurser gjør at vi sjelden bruker vikarer og vi har et stabilt lavt sykefravær. Foreldre og barn møter trygge kjente voksne hver dag. 

 

Vår pedagogiske plattform har fokus på trygt og lærerikt miljø for barna. Ansatte har fokus på å styrke sin faglige kompetanse og legger stor vekt på relasjonsorientert tilnærming til hvert enkelt barn.