For studenter

Nyvoll barnehage tar imot studenter som går ved UiS og skal bli barnehagelærere. Barnehagelærerutdannelsen er en 3 årig bachelor utdannelse, og hvert studieår har studentene kortere og lengre praksisperioder i barnehage. Praksis er viktig for å utøve og lære om barns utvikling og forstå relevant teori.

Informasjon til studenter som kommer til oss i praksis; 

Nyvoll barnehage SA er en privat barnehage, drevet etter samvirkeloven, og vi har til sammen 64 barn fordelt på 4 avdelinger. 

Vi er 19 ansatte, 8 barnehagelærere, 10 assistenter/fagarbeidere, kjøkkenpersonell og styrer. 

Vi er organisert i Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

Barnehagen har høyere pedagogdekning enn norm tilsier og legger stor vekt på faglig innhold i hele barnehagehverdagen. Vi har et godt arbeidsmiljø med fokus på å gi en aktiv, trygg og utforskende hverdag for barna.

Årshjulet finner du i årsplanen, denne gir en god oversikt på hvordan vi tilrettelegger det pedagogiske arbeidet gjennom et barnehageår.

Avdelingene våre har navn etter dikt fra Inger Hagerup; 

Frøet; 12 barn i alderen 1-3 år.

Lille persille; 12 barn i alderen 1 - 3 år.

Jonsokkoll; 20 barn i aldeeren 3 - 6 år

Så rart; 20 barn i alderen  3 - 6 år

Når du kommer til barnehagen blir du møtt av mange barn og voksne. Første dagen forventer vi at du legger vekt på å bli kjent med barna på den gruppen du skal være, og at du begynner å lærer navn.

Praksislærer går i fast vaktsystem og fordeler vakter på åpningstidene til barnehagen. Når du møter din praksislærer på UiS avtaler dere tidspunkt for oppmøte første dag. I løpet av den første praksisdagen har styrer informasjonsmøte med alle nye studenter.

Husk at det er viktig å ha med seg klær og sko for lek og aktivitet både utendørs og innendørs.

Vi har fokus på at vi skal være gode rollemodeller for barna, og forventer det samme fra våre studenter.

 

Barnehagen serverer frokost, lunsj, fruktmåltid, kaffe og te . Studenter betaler ikke for dette. Frokost spises kun sammen med barna. Begynner du kl.8.30 eller senere, skal du ha spist frokost hjemme. Når du deltar på måltidene med barna skal du spise den maten som serveres, eller ikke spise. Spiser du i pausen, finner du selv mat på kjøkkenet. fire  ganger i uken har vi varmmat. Vi har fokus på sunt kosthold, og prøver å unngå for mye søtsaker i pauser, men det er ikke forbud mot å ha med.

 

Vi forventer at våre studenter

kommer presis

tar initiativ til å presentere deg selv og hilse på barn, foreldre og personal

forteller hvem du er og hvorfor du er her

er aktiv sammen med barna og blir kjent med dem

følger med på ulike oppslag og planer i barnehagen

sier ifra dersom du må gå fra avdelingen

er delaktig, leken og aktiv i barnehagehverdagen vår

har fokus på å være en god rollemodell for barna

spør oss hvis du lurer på noe…

 

Velkommen til oss, vi gleder oss til å bli kjent med deg og finne rammen for et godt samarbeid!