FAU - Foreldrerådsutvalg

FAU består av en foreldrerepresentant fra hver avdeling. I følge barnehagelovens §4 skal hver barnehage ha et foreldreråd. Foreldrerådet skal få forelagt saker som er viktige for deres forhold til barnehagen og skal i slike saker bli hørt med sitt syn. Dersom foreldre har innspill til barnehagen kan disse fremmes via FAU representanter Foreldre velger representanter til FAU på hver avdeling ved foreldremøte i august/september hvert år.

For barnehageåret 2020/2021 er følgende representanter valgt inn i FAU: 

Frøet; Ingrid Emmerhoff Samuelsen ingrid_emmerhoff@hotmail.com  mob 995 61 618

Lille persille; Kristine Helland khelland.87@gmail.com mob.938 37 014

Jonsokkoll;  Kristina Søyland Tunge kristinasoyland@hotmail.com     mob.992 52 182

Så rart; Merete Økland Espedal mees@lifesound.no  mob. 906 61 926